loading

Loading...

Zaczynamy

Zaczynamy

10 grudnia 2021

Wydarzenie, które chcemy zorganizować odbywa się we współpracy z Łódzkim Uniwersytetem Dziecięcym Politechniki Łódzkiej w ramach międzynarodowego projektu  „PHERECLOS – Partnerships for pathways to Higher Education and science engagement in Regional Clusters of Open Schooling” finansowanego z programu badawczego H2020.  Projekt zakłada współpracę szkół i ośrodków akademickich z myślą o stworzeniu wspólnych środowisk edukacyjnych. Powstające tzw. Lokalne Klastry Edukacyjne – Local Education Clusters mają działać jako czynniki sprzyjające innowacjom w edukacji, skupiając szkoły i inne podmioty w systemie edukacyjnym (uniwersytety, organizacje rządowe i pozarządowe, firmy, organizacje charytatywne, muzea).

W ramach tegorocznej realizacji międzynarodowego projektu Phereclos uczniowie różnych szkół i organizacji pozarządowych dostali szansę na samodzielną organizację konferencji o tematyce, którą sami wybrali. Dzieci i młodzież w celu realizacji zadania otrzymują od ŁUD wsparcie merytoryczne w postaci cyklu zajęć z profesjonalistami oraz pomoc tutorów – wolontariuszy ŁUD, którzy służą swoim doświadczeniem.

My, to znaczy uczniowie (skromni, najlepsi i najfajniejsi) ze Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi wybraliśmy jako temat przewodni konferencji KOSMOS.

Zatem nasze wydarzenie polega na organizacji ogólnopolskiej konferencji pod tytułem:

KOSMOS nasz świat

Wydarzenie będzie zorganizowane całkowicie w formie on lin (z wykorzystaniem platformy do komunikacji ZOOM).

Obejmuje ono:

  1. Organizację spotkania – wywiadu – z wyjątkowym gościem (….tajemnica….),
  2. Spotkanie ze specjalistą z zakresu podróży kosmicznych,
  3. Organizację czterech warsztatów przygotowanych i poprowadzonych samodzielnie przez nas.

Zakres tematyczny:

  • Transport przyszłości,
  • Media przyszłości,
  • Historia podboju Kosmosu (podróże kosmiczne),
  • Podstawowe informacje o Galaktyce/ Kosmosie.
Share This
Tagged: