loading

Loading...

Organizacje

Organizacje

16 grudnia 2021

Łódzki Uniwersytet Dziecięcy Politechniki Łódzkiej jest jednostką Politechniki Łódzkiej. Od 2008r organizuje, prowadzone przez ekspertów, wykłady, warsztaty i laboratoria dla dzieci i młodzieży. Rocznie „studiuje” tu ok. 1500 dzieci.

LUD dzieli się swoją wizją edukacji i wspiera ciekawe projekty.

Od początku swojego istnienia ŁUD wzoruje się na uniwersytecie dla dzieci z Wiednia, z którym współpracuje do dziś. To co charakteryzuje zajęcia oferowane w ramach LUD to dbałość o wartość merytoryczną, forma i dobór wykładowców. Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych PŁ oraz zapraszanych ekspertów z różnych dziedzin. Od trzynastu lat naszym sponsorem jest firma Boeing.

Siedziba: Łódzki Uniwersytet Dziecięcy, Biblioteka Główna PŁ (Budynek B 22, IV piętro, pok. 418), ul. Wólczańska 223.

Łódzki Uniwersytet Dziecięcy Politechniki Łódzkiej uczestniczy jako partner w projekcie ”PHERECLOS – Partnerships for pathways to Higher Education and science engagement in Regional Clusters of Open Schooling”, który jest koordynowany przez Uniwersytet Dziecięcy w Wiedniu.

Projekt zakłada współpracę szkół i ośrodków akademickich z myślą o stworzeniu wspólnych środowisk edukacyjnych. W ramach projektu powstanie sześć „Lokalnych klastrów edukacyjnych” (ang. Local Education Clusters, LEC), które będą działać jako czynniki sprzyjające innowacjom w edukacji, skupiając szkoły i inne podmioty w systemie edukacyjnym (uniwersytety, organizacje rządowe i pozarządowe, firmy, organizacje charytatywne, muzea).

LEC będą inkubatorami umożliwiającymi dialog i podejmującymi wspólne działania między tymi organizacjami na nakładających się obszarach edukacji formalnej i pozaformalnej.

Ich działalność będzie dotyczyć wielorakich obszarów tematycznych, angażować szkoły oraz badać i wdrażać różne koncepcje i podejścia dydaktyczne. Będą odgrywać fundamentalną rolę w uczeniu dzieci i młodzieży krytycznego myślenia i podejmowania świadomych decyzji, skupiając się między innymi na konkurencyjności i zrównoważonym rozwoju.

Powstanie 6 lokalnych klastrów: Wiedeń (Austria), Kuopio (Finlandia), Łódź (Polska), Porto (Portugalia), Triest (Włochy) i Medellin (Kolumbia).

ŁUD zakłada LEC współpracujący ze szkołą podstawową i fundacją. Odbyły się warsztaty dla nauczycieli oraz konferencja dla dzieci dotycząca lokalnego rynku pracy.

Doświadczenia płynące z działalności LEC są wykorzystane w celu zwiększenia dostępu do szkolnictwa wyższego dla młodych ludzi, w szczególności rozwojem STEAM.