loading

Loading...

O konferencji

O konferencji

W ramach tegorocznej realizacji międzynarodowego projektu Phereclos uczniowie różnych szkół i organizacji pozarządowych dostali szansę na samodzielną organizację konferencji o tematyce, którą sami wybrali. Dzieci i młodzież w celu realizacji zadania otrzymują od ŁUD wsparcie merytoryczne w postaci cyklu zajęć z profesjonalistami oraz pomoc tutorów – wolontariuszy ŁUD, którzy służą swoim doświadczeniem.

Wydarzenie, które chcemy zorganizować odbywa się we współpracy z Łódzkim Uniwersytetem Dziecięcym Politechniki Łódzkiej w ramach międzynarodowego projektu  „PHERECLOS – Partnerships for pathways to Higher Education and science engagement in Regional Clusters of Open Schooling” finansowanego z programu badawczego H2020.  Projekt zakłada współpracę szkół i ośrodków akademickich z myślą o stworzeniu wspólnych środowisk edukacyjnych. Powstające tzw. Lokalne Klastry Edukacyjne – Local Education Clusters mają działać jako czynniki sprzyjające innowacjom w edukacji, skupiając szkoły i inne podmioty w systemie edukacyjnym (uniwersytety, organizacje rządowe i pozarządowe, firmy, organizacje charytatywne, muzea).

W minionym roku szkolnym w ramach projektu, odbyły się dwie konferencje dla dzieci: pierwsza, przygotowana przez uczniów SP 81 w Łodzi, druga przez nastoletnich wolontariuszy Łódzkiego Uniwersytetu Dziecięcego PŁ. Obie poświęcone były kompetencjom potrzebnym na rynku pracy i zawodom przyszłości.

phereclos

W ramach tegorocznej realizacji międzynarodowego projektu Phereclos uczniowie różnych szkół i organizacji pozarządowych dostali szansę na samodzielną organizację konferencji o tematyce, którą sami wybrali. Dzieci i młodzież w celu realizacji zadania otrzymują od ŁUD wsparcie merytoryczne w postaci cyklu zajęć z profesjonalistami oraz pomoc tutorów – wolontariuszy ŁUD, którzy służą swoim doświadczeniem.

My, to znaczy uczniowie (skromni, najlepsi i najfajniejsi) ze Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi wybraliśmy jako temat przewodni konferencji KOSMOS.

Zatem nasze wydarzenie polega na organizacji ogólnopolskiej konferencji pod tytułem:

KOSMOS nasz świat

Wydarzenie będzie zorganizowane całkowicie w formie on lin (z wykorzystaniem platformy do komunikacji ZOOM).

Obejmuje ono:

  1. Organizację spotkania – wywiadu – z wyjątkowym gościem (….tajemnica….),
  2. Spotkanie ze specjalistą z zakresu podróży kosmicznych,
  3. Organizację czterech warsztatów przygotowanych i poprowadzonych samodzielnie przez nas.

Zakres tematyczny:

  • Transport przyszłości,
  • Media przyszłości,
  • Historia podboju Kosmosu (podróże kosmiczne),
  • Podstawowe informacje o Galaktyce/ Kosmosie.

Mamy w zanadrzu jeszcze organizację konkursów…. ale o tym dowiecie się już z aktualności na naszej stronie.

Nasze wydarzenie realizowane jest w ramach międzynarodowego projektu PHERECLOS (Partnerships for pathways to Higher Education and science engagement in Regional Clusters of Open Schooling” finansowanego z programu badawczego H2020). Współorganizatorem konferencji jest Łódzki Uniwersytet Dziecięcy Politechniki Łódzkiej oraz Fundacja KOLOROWO. Patronat nad wydarzeniem objęły Polska Agencja Kosmiczna, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Polska Fundacja Fantastyki Naukowej oraz EC1 – Miasto Kultury.